Tipy na výlet

Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí bylo založeno r. 1883 jako Riesengebirgsmuseum rakouským Krkonošským spolkem, aby „probádalo přírodu, dějiny i člověka Krkonoš a shromažďovalo sbírky toto dokládající. Od r. 1966 je zřizováno Správou KRNAP, sídlí v budově bývalého augustiniánského kláštera a pečuje o více než 32 000 evidenčních čísel sbírkových předmětů z různých oborů společenských a přírodních věd. Jejich prostřednictvím představuje Krkonoše veřejnosti ve stálých expozicích, na výstavách, v rámci doprovodných programů a akcí.

V budově kláštera sídlí tyto expozice:

  • „Kámen a život“: moderně pojatá audiovizuální expozice je vhodná zejména pro návštěvníky s dětmi. Zdůrazňuje jedinečnost a nenahraditelnost přírody Krkonoš v evropském i světovém měřítku a zaobírá se i obecnými přírodními zákonitostmi, od vysvětlení hlavních dějů v horské přírodě po sérii význačných ukázek krkonošských ekosystémů. Kromě vitrín, výstavek, fotografií a projekcí jsou součástí expozice i ukázky živé přírody – akvárium s modelem horského potoka nebo terária, vše s ukázkami místních rostlin a živočichů od bezobratlých po ptáky. Pro tuto expozici je doporučena skupinová prohlídka s průvodcem, základní program trvá 100 minut.
  • „Člověk a hory“: historie osídlování Krkonoš zaujímá křížovou chodbu konventu a sleduje působení člověka na přírodu od 13. do 19. století, v části „Život lidu krkonošského“ až do II. světové války. Tematicky a prostorově začíná výstava kolonizací podhůří, následuje pronikání člověka za lesním i nerostným bohatstvím hor, rozvoj hutnictví, sklářství, horského zemědělství a turistiky, souběžně s tím je sledován i rozvoj racionálního hospodářství, přírodovědectví a samozřejmě se nezapomíná ani na Krakonoše, legendárního ducha a pána hor. Výstavu symbolicky uzavírá futurologická pohlednice Sněžky, proděravělé železničním tunelem a spoutané horskou silnicí, čímž byl před sto lety přesvědčivě předjímán bezohledný rozvoj cestovního ruchu.

Otevírací doba:
1. 5.– 30. 11.    út–ne    8:00–17:00
1. 12.–30. 4.    út–ne    8:00–16:30
vstup poslední skupiny v 16:00.

Vstupné na expozice:
expozice Kámen a život – 2 hodiny
plné 120,– Kč | zvýhodněné 60,– Kč | rodinné 180,– Kč
expozice Kámen a život – 1 hodina
plné 100,– Kč | zvýhodněné 50,– Kč | rodinné 140,– Kč
expozice Kámen a život – dětský program
plné 80,– Kč | zvýhodněné 40,– Kč | rodinné 90,- Kč

Aktuálně: Nepřehlédněte "Vrchlabské hudební léto".

http://www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-klaster/